• Tin học

    [ 共同利用型音声照会通知システム ]

    ANSER [ANSER/Automatic Answer Network System for Electrical Request]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X