• [ 脅迫状 ]

  n

  thư khủng bố
  脅迫状を受ける: nhận được thư khủng bố
  脅迫状を送りつけるストーカー: kẻ lén đi gửi thư khủng bố
  飛行機爆破の脅迫状 :thư khủng bố đe dọa cho nổ máy bay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X