• [ 恐怖政治 ]

  n

  chính trị khủng bố
  恐怖政治を指揮する: chỉ huy chính trị khủng bố
  恐怖政治を敷く: tiến hành chính trị khủng bố
  恐怖政治時代: thời đại chính trị khủng bố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X