• Kỹ thuật

    [ 鏡面反射 ]

    sự phản xạ mặt gương [mirror reflection, specular reflection]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X