• Tin học

    [ 共役転置 ]

    chuyển vị liên hợp (ma trận) [complex conjugate transpose (of a matrix)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X