• [ 劫掠 ]

  / KIẾP LƯỢC /

  n

  Sự cướp bóc/sự tước đoạt/cướp bóc/tước đoạt

  [ 劫略 ]

  / KIẾP LƯỢC /

  n

  Sự cướp bóc/sự tước đoạt/cướp bóc/tước đoạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X