• [ 局員 ]

  n

  nhân viên
  事務局員: nhân viên văn phòng
  政治局員: nhân viên phòng chính trị
  郵便局の局員: nhân viên bưu điện
  郵便局の新しい局員は、とっても魅力的だ: cô nhân viên bưu điện mới rất hấp dẫn đối với tôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X