• Kỹ thuật

    [ 極間隔 ]

    khoảng cách giữa hai cực [anode-cathode distance, distance between electrodes]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X