• Kỹ thuật

    [ 局部焼き入れ ]

    tôi cục bộ [localized quenching]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X