• Kỹ thuật

    [ 許容損失曲線 ]

    đường cong tổn thất cho phép [allowable dissipation curve]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X