• Tin học

    [ 切捨て ]

    sự cắt xén/sự bỏ bớt/sự cắt bớt [truncation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X