• Kỹ thuật

    [ 切り落し ]

    sự cắt đứt/sự cắt rời [cutting-off]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X