• [ 切れ痔 ]

  / THIẾT TRĨ /

  n

  bệnh trĩ chảy máu

  [ 裂痔 ]

  / LIỆT TRĨ /

  n

  Rò hậu môn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X