• Kỹ thuật

    [ 亀裂縁要素 ]

    yếu tố rìa vết nứt [crack edge element]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X