• Kỹ thuật

    [ 亀裂開口変位 ]

    sự dịch chuyển độ mở vết nứt [crack opening displacement]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X