• Kỹ thuật

    [ 亀裂開閉口 ]

    độ khép của vết nứt [crack closure]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X