• Kỹ thuật

    [ 亀裂進展抵抗力 ]

    lực cản vết nứt [crack driving resistance force]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X