• Kỹ thuật

    [ 亀裂先端開口変位 ]

    sự dịch chuyển độ mở đầu vết nứt [crack tip opening displacement (CTOD)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X