• Kỹ thuật

    [ 亀裂伝ぱ停止靭性 ]

    độ bền của khe nứt [crack arrest fracture toughness]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X