• Kỹ thuật

    [ 亀裂の高速進展 ]

    sự lan truyền vết nứt nhanh [fast crack propagation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X