• Kỹ thuật

    [ 亀裂の鈍化 ]

    phương pháp hạn chế vết nứt [crack blunting]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X