• [ 記録書 ]

  n

  biên bản
  訴訟記録書 : biên bản vụ kiện
  政府に対して記録書を起こす: bắt đầu lập biên bản để trình lên chính phủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X