• Tin học

    [ 近似雑音系列 ]

    chuỗi nhiễu giả [pseudonoise sequence/pn sequence]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X