• Kỹ thuật

  [ 近接スイッチ ]

  công tắc tiếp cận [proximity switch]
  Explanation: 物体がある距離内に近づいた時にオンまたはオフするセンサ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X