• Kỹ thuật

    [ 金属・半導体接合 ]

    sự tiếp hợp giữa kim loại và bán dẫn [metal-semiconductor junction]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X