• Kỹ thuật

    [ キーホール溶接 ]

    kỹ thuật hàn rãnh then/kỹ thuật hàn kiểu lỗ khoá [keyhole welding]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X