• []

  n

  ven

  [ 技師 ]

  n

  kỹ sư
  ケーブルテレビの技師: kỹ sư truyền hình cáp
  ソフトウェア技師: kỹ sư phần mềm
  価値分析技師: kỹ sư phân tích giá trị
  レーダー技師: kỹ sư ra-da

  [ 義士 ]

  n

  kiếm hiệp

  [ 義姉 ]

  n

  nghĩa tỷ/chị kết nghĩa/chị vợ/chị dâu/em kết nghĩa
  義妹のキャリア志向を快く思わなかった: không hài lòng với chí hướng sự nghiệp của đứa em kết nghĩa

  [ 義肢 ]

  / NGHĨA CHI /

  n

  chân tay nhân tạo/chân tay giả/chân giả/tay giả
  義肢ができるのを何年も待つ: chờ đợi nhiều năm để làm được chân tay nhân tạo (chân tay giả)
  義肢でスキーをする: trượt tuyết bằng chân tay giả
  より機能的な義肢を作る: làm chân tay nhân tạo (chân tay giả) có tính năng ưu việt
  低価格の義肢を生産する: sản xuất chân tay giả (chân giả, tay giả) với giá

  [ 義歯 ]

  n

  răng giả
  ~から作られた義歯: răng giả được làm từ ~
  取り外し可能な部分義歯: phần răng giả có thể tháo ra
  義歯の再適合を行う: thực hiện tái lắp răng giả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X