• adv

    lèn chặt/đầy chặt/đầy ắp
    ~(と)詰める: lèn chặt; 予定が~(と)詰まる。: Đầy ắp những dự định.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X