• Kỹ thuật

    [ ギブスの自由エネルギー ]

    entapi tự do/năng lượng tự do Gibbs [free enthalpy/Gibbs free energy]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X