• []

  vs

  nghịch
  kình địch

  adj-na

  ngược lại/tương phản/trái ngược
  その仕事が会社のイメージアップとなるか、その逆かは定かではない: không thể xác định được công việc đó có giúp nâng cao hình ảnh của công ty hay không hay là ngược lại
  しかし実際の~は全くその逆 : Thế nhưng thực tế của ~ là hoàn toàn ngược lại
  その逆が真実だった: sự thực là điều hoàn toàn trái ngược

  n

  sự ngược lại/sự tương phản
  私の考え方は逆だ: quan điểm của tôi và anh trái ngược nhau
  逆電流: dòng điện ngược chiều

  Kỹ thuật

  []

  ngược lại [converse]
  Category: toán học [数学]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X