• Kỹ thuật

    [ 逆方向回復時間 ]

    thời gian phục hồi ngược hướng [backward recovery time]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X