• []

  n

  hàng
  dòng
  20ページの10行目から読んでください。: Hãy đọc từ dòng thứ 10 của trang 20.
  10ページの下から3行目をご覧ください。: Xin hãy xem dòng thứ 3 từ dưới lên của trang 10.

  Kỹ thuật

  []

  hàng ngang/dòng [row]
  Category: toán học [数学]

  Tin học

  []

  dòng/đường/tuyến [line]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X