• [ 行頭 ]

  / HÀNH ĐẦU /

  n

  đầu hàng/đầu dòng

  Tin học

  [ 行頭 ]

  bắt đầu một dòng-BOL [BOL/beginning of line]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X