• adj-na, adv

  sát nút/sát giờ/gần hết giới hạn/hết mức
  この車は7人乗れば もう~だ。: Chiếc xe này ngồi 7 người là hết mức rồi.

  n

  sự sát nút/sự gần hết giới hạn
  時間~に着く: đến sát giờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X