• []

  num

  số 9/chín (số)
  猫には命が九つあり女は九猫分の命を持つ: loài mèo có chín mệnh và nữ giới có chín cái mệnh của mèo

  []

  //

  n, n-suf

  câu/ngữ/từ vựng
  挿入句: câu chèn vào
  反復句: câu lặp lại
  シェイクスピアからの引用句: câu trích dẫn từ Sechpia
  移行句: câu chuyển tiếp
  語句: từ vựng

  []

  n

  khu/khu vực/quận/hạt
  選挙(区): hạt bầu cử
  担当区(警察官の): khu vực phụ trách (của cảnh sát)
  経済特(別)区(中国内の): đặc khu kinh tế (của Trung Quốc)
  旧市街地区: khu vực phố cổ

  Tin học

  []

  cụm từ [clause/phrase]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X