• [ 空車 ]

  / KHÔNG XA /

  n

  xe bỏ không/xe không có khách/xe không/xe trống
  タクシーの空車: xe taxi không có khách
  空車を回送する: gửi xe không
  空車質量: khối lượng xe trống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X