• Kỹ thuật

  [ 空集合 ]

  tập rỗng [empty set]
  Category: toán học [数学]

  Tin học

  [ 空集合 ]

  tập trống/tập trắng [empty set/null set]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X