• Kỹ thuật

    [ クエット流れ ]

    dòng chảy Couette [Couette flow]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X