• [ 楔形 ]

  / TIẾT HÌNH /

  n

  hình cái nêm
  楔形燃焼室 :Buồng đốt hình nêm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X