• Kỹ thuật

    [ くさび作用 ]

    hiệu ứng nêm/tác dụng nêm [wedge effect]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X