• [ 崩れる ]

  v5s

  đổ nhào

  v1

  hỏng/hư hại/băng hoại/rối loạn/lở
  隊伍が崩れた: rối loạn hàng ngũ
  山が崩れた: núi lở

  v1

  sụp

  v1

  sụp đổ

  v1

  suy sụp

  v1

  tan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X