• []

  / PHẨN /

  n

  phân/cứt
  ハトの糞: phân (cứt) chim bồ câu
  ゾウの糞: phân (cứt) voi
  乾いた牛の糞: phân (cứt) bò khô
  鳥が車に落とした糞: phân (cứt) chim rơi trên xe ôtô
  自分の犬の糞くらい拾うべきよ!常識よね: mày phải hót phân (cứt) cho con chó của mày. Đó là điều bình thường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X