• v5r

  chết/toi/hết đời
  ~ってしまえ。: Chết đi cho rảnh!

  v5r

  mệt đứt hơi/mệt muốn chết
  長い労働時間で~った。: Làm lâu quá nên mệt muốn chết đi được.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X