• X, vulg

    mẹ kiếp!/Đ...con mẹ mày!
    くたばれ!/死ね!: mẹ kiếp! Chết đi!

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X