• [ 砕けた態度 ]

  / TOÁI THÁI ĐỘ /

  n

  thái độ thân thiện/thái độ thân tình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X