• [ 下らない ]

  adj

  vô nghĩa/tầm phào/vô vị

  n

  người vô dụng, vô tích sự
  vật vô giá trị, không ra gì
   ~ 冗談: trò đùa vô vị

  X, vulg

  dễ ợt

  X, vulg

  rẻ thối

  X, vulg

  rỗng

  X, vulg

  tạp nhạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X