• [ 下る ]

  v5r

  đi xuống/lăn xuống/xuống
  階段を ~: đi xuống cầu thang

  X, vulg

  xuôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X