• [ 口がうまい ]

  / KHẨU /

  exp

  nói giỏi/khéo nói/khéo mồm/nói hay
  口がうまいやつ: kẻ khéo mồm
  口がうまいペテン師: chuyên gia nói hay

  [ 口が巧い ]

  / KHẨU XẢO /

  n

  nói giỏi/khéo nói/khéo mồm

  [ 口が上手い ]

  / KHẨU THƯỢNG THỦ /

  exp

  nói giỏi/khéo nói/khéo mồm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X