• Kỹ thuật

    [ 屈折率 ]

    tỷ lệ khúc xạ [index of refraction]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X