• [ 配る ]

  v5r

  quan tâm/chú ý
  目を配る: mắt chú ý nhìn xung quanh
  phân phát/phân phối
  新聞を配る: phân phát báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X